పవిత్ర లింగాలు… పంచారామాలు..!

పవిత్ర లింగాలు… పంచారామాలు..!

శివకేశవులకి భేదం లేదు. శివుడే విష్ణువు, విష్ణువే శివుడు. శివుడు ఎక్కడ ఉంటాడో విష్ణువు అక్కడే ఉంటాడు. విష్ణువు ఉన్నచోటే శివుడూ కొలు...
read more
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం..!

తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం..!

read more
దక్షిణ కైలాసం… శ్రీ కాళహస్తి…!

దక్షిణ కైలాసం… శ్రీ కాళహస్తి…!

నమఃశివాయలో… ‘న’ అంటే నభము (ఆకాశం), ‘మ’ మరుత్‌ (వాయువు), ‘శి’ శిఖి (అగ్ని), ‘వా’ వారి (జలం), ‘య’ అంటే యజ్...
read more
శివునికి సోమ‌వార‌మే ఎందుకు..?

శివునికి సోమ‌వార‌మే ఎందుకు..?

శివున్ని పూజించే భ‌క్తులంతా సోమ‌వారం రోజున ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు నిర్వ‌హించ‌డం స‌హ‌జం.ఆ రోజునే ఉప‌వ...
read more